Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató, szabályzat

http://www.valterfesto-sopron.hu/ üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében előírt gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a Valter Festő Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: H-9400 Sopron, IV. László király utca 11. 4 / 14.)

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az üzemeltető weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot a „Kapcsolat” menüpont alatt megadott bármely kontakt elérhetőséggel (email, telefon).

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 24. napján lépett hatályba. A weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az üzemeltető felelős.

ADATKÉRÉS

A weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia; egyedül a „Kapcsolat” menüben a kapcsolat felvételéhez kell email – es kontakt esetén email címet megadnia az üzemeltető részére.

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

A weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető kéri, hogy „Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

http://www.valterfesto-sopron.hu/ üzemeltetője a látogatókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas a weboldal látogatók egyedi beazonosítására.

 

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben veheti fel a Felhasználóval, csak ezen adat megadása történik a Felhasználó részéről. A kapcsolatot csak a Felhasználó tudja kezdeményezni („Kapcsolat” menüpont).

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 1. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 1. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. A Felhasználók adatainak kezelése a weboldal „Kapcsolat” menüpontjának használatától az utolsó kontaktig tart:

 • emailben történt érdeklődés esetén a válasz után a Felhasználó mailjei törlésre kerülnek, azokat az üzemeltető nem őrzi meg.
 • amennyiben az érdeklődést konkrét munkavégzés követi, úgy a munkák végeztével a mailek törlésre kerülnek, szerződések, teljesítés igazolások, egyéb dokumentációk a számla mellékletét képezik és a pénzügyi dokumentációhoz kerülnek csatolásra.

A fentiek alapján ügyfelekről, felhasználókról külön nyilvántartást nem vezet az üzemeltető.

Személyes adataik kezeléséről, helyesbítéséről, törléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: H-9400 Sopron, IV. László király utca 11 4/14.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: Sopron, IV. László király utca 11 4/14..), illetve a(z) info@valterfesto-sopron.hu email címen kérhető.

A weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Webpole Bt. (9400 Sopron, II. Rákóczi F u. 5. A. ép. I. em. 6.. http://www.webpole.hu) szerverein tárolja, amelyek 24 órában védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

 1. TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 1. FONTOS WEBCÍMEK

Privátszférát erősítő technológia

Adatvédelmi információk

 heartMegbízóink mondták:

Nagyon szép munkát végzett Valter az előtér festésekor :)- Fellner Tamás
Gyönyörű lett a lakásom, köszönöm Valter :p- Pócs Bea
Szépek lettek a kövek, nagyon!!- Szobafestő Sopron

Kapcsolat

place

Valter Festő Kft.
9400 Sopron

IV. László Király utca 11.
Tel.: +36 30 /503-82-32
E-Mail:info@valterfesto-sopron.hu

Rólunk

A Cég mottója: precíz, pontos, gyors munka a megrendelő igényei szerint. Keressen minket telefonon vagy e-mailben, és megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb megoldást!

© 2009 Valter Festő Kft.